1989 Aydın doğumlu sanatçı, 2013 yılında Anadolu Üniversitesi Cam Bölümü’nden mezun olmuş, Türk Kültür Vakfı’ ndan aldığı burslar ile eğitimlerini pekiştirmiştir. Genç yaşında ulusal ve uluslararası çeşitli eğitimlere ve sergilere katılmıştır. Akademik kariyerine Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Seramik – Cam Bölümü’nde Araştırma Görevlisi olarak devam eden sanatçı; form, tasarım, modelleme, kalıba üfleme gibi tekniklere yoğunlaşmakta ve özellikle sıcak cam figüratif heykeller üzerine çalışmalarını sürdürürmektedir. Dünya çapında düzenlenen ve sadece üniversite öğrencilerinin final projeleri ile katılabildiği 2013 Stanislav Libensky Awards’ da ve  Glass Unlimited – Made in Istanbul Sergisine katılmıştır.

DOĞAYLA DOST

   2015

Sıcak Cam Üfleme Heykel

 Hot Glass Blowing Sculpture

 15x13x36.5 cm